KLUB

Klub je namijenjen djevojčicama i djevojkama do 17. godine života, a nastao je kao odgovor na interes roditelja za obrazovanjem njihovih kćeri. Cilj Kluba je pomoći najmlađima u kvalitetnom razvoju svojih potencijala, stjecanju navika odgovornog rada i moralnog ponašanja u izvršavanju svojih obveza kao i sudjelovanju u društvenom životu. Aktivnosti se prilagođavaju dobnoj skupini djevojčica pa tako postoji Klub za osnovnoškolke, za srednjoškolke, a po potrebi se organizira i Predklub za djevojčice mlađe od 9 godina.

Klub se odvija subotama u sjedištu Kulturnog centra.

0 %
Pomoći ćemo razviti ove vrline 100%
Odgovornost
prema sebi, drugima, radu i obavezama 100%
Marljivost
red, ustrajnost, trud 100%
Prijateljstvo
iskrenost u odnosima, odanost, vjernost, kolegijalnost, solidarnost 100%
Velikodušnost
optimizam, poštenje, osjetljivost na potrebe drugih 100%

Roditelji

Glavni je zadatak odgovornih osoba u Klubu pomoć roditeljima u njihovoj obrazovnoj zadaći i to u aspektu kvalitetnog provođenja slobodnog vremena njihove djece. Upravo su zato upravitelji, voditeljice i profesorice svjesni da je njihovo obrazovno djelovanje podređeno interesima roditelja koji su im povjerili taj dio brige o njihovoj djeci. Obzirom na to voditeljice su uvijek na raspolaganju za suradnju s roditeljima djece te redovito traže i podržavaju aktivno sudjelovanje majki i očeva u planu obrazovanja njihove djece bilo putem periodičnih razgovora, organiziranju specifičnih aktivnosti za njih i sl.

UČENJE KROZ ZABAVU

Radionice

Kreativne radionice poput slikanja, glume, koreografije, ručnih radova i sl… olakšavaju stjecanje određenih navika i razvijaju ljudske kreposti kao što su red, strpljivost, ustrajnost, marljivost, itd.

Učenje

Članice Kluba imaju na raspolaganju učionicu u kojoj je osigurana potrebna tišina. Također, u učenju slijede plan rada u dogovoru sa svojom voditeljicom.

Izleti

U skladu s dobi djevojčica planiraju se i vanjske aktivnosti. Naglasak je uvijek na poštivanju kako prirode i okoliša tako i ljepote ljudskog rada i tvorevina.

Solidarnost

Obrazovanje koje se prima u Klubu potiče na osjetljivost za uviđanje potreba drugih što se očituje i kroz razne socijalne aktivnosti kao što su posjete siromasima, priprema i doniranje hrane potrebitima i sl.

Kršćansko obrazovanje

Članice koje to žele imaju mogućnost upoznati temelje svoje kršćanske vjere kako bi bile spremne slobodno odgovoriti na izazove s kojima se suočavaju u društvu. U pružanju ovog vida obrazovanja sudjeluju kapelan, svećenik Opusa Dei i voditeljice.

Osobni razgovor

Svaka članica razgovara sa svojom voditeljicom kako bi ostvarila svoje osobne ciljeve u kontekstu obrazovanja koje klub nudi, a koje prožima sve njegove aktivnosti.

Razgovori s roditeljima

Periodično, kad jedni i drugi to žele, voditeljice i roditelji međusobno razgovaraju kako bi u kontekstu obrazovanja koje Klub nudi, odgovorili na potrebe svake djevojčice ponaosob