Klub Harmica jedan je od brojnih projekata Kulturnog centra Harmica, neprofitne organizacije osnovane 2004. godine.  Sam Klub namijenjen je djeci i mladima do 17. godine života, a nastao je kao odgovor na interes roditelja za obrazovanjem njihovih kćeri.  Klub se odvija tijekom vikenda u sjedištu Kulturnog centra (Kamaufova 11, tel.: 01/4664112).  Ova obrazovna inicijativa predlaže obrazovanje usmjereno na osobu čiji su glavni protagonisti roditelji. Projekt ima ciljeve za koje klub upotrebljava konkretna sredstava i u tu svrhu odvijaju se razne aktivnosti. Klub za djecu nadahnut je kršćanskim principima. Upravna tijela povjeravaju odgovornost za obrazovnu aktivnost Prelaturi Opusa Dei, instituciji Katoličke Crkve koju je utemeljio sv. Josemaría Escrivá de Balaguer.